UL. KRAKOWSKA 32
35-111 RZESZÓW
TEL.: 017 860 12 20
e-mail: info@czach.pl
www.czach.mercedes-benz.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2009 Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: OPTeam S.A.

dotacje

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

DANUTA I RYSZARD CZACH SP. Z O.O. z dniem 01.11.2011 roku realizuje projektu pt. „Wdrożenie platformy B2B krokiem do automatyzacji wymiany informacji z partnerami biznesowymi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowana w ramach projektu inwestycja – system informatyczny klasy B2B –doprowadzi do zasadniczej zmiany organizacji procesów biznesowych firmy poprzez automatyzację operacji realizowanych we współpracy z partnerami Wnioskodawcy. Efektem tego będzie zmiana sposobu przepływu informacji w przedsiębiorstwie oraz na zewnątrz – na początek z wybranymi podmiotami gospodarczymi. Zasadnicza zmiana polegać będzie na tym, że typowe operacje jak składanie zamówień, reklamacji, czy wymiana informacji handlowych będzie się odbywać nie w sposób tradycyjny (poczta, faks), ale w sposób automatyczny poprzez umieszczenie stosownych dokumentów i formularzy bezpośrednio poprzez platformę B2B, bez konieczności angażowania pracy ludzkiej, we współpracujących przedsiębiorstwach.

Czas trwania projektu: 01.11.2011 r. – 30.11.2012 r.
Umowa o dofinansowanie : UDA-POIG.08.02.00-18-011/11-00